TÜBİTAK BİGG Teknoloji Odaklı Girişimlere 200.000 TL Hibe Fırsatı

TÜBİTAK BİGG Teknoloji Odaklı Girişimlere 200.000 TL Hibe Fırsatı


TÜBİTAK BİGG Teknoloji Odaklı Girişimlere 200.000 TL Hibe Fırsatı

Haberi Şurada paylaş...


ankaBİGG programı kapsamında, "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" ve "Sağlık ve İyi Yaşam" tematik alanlarındaki teknoloji odaklı iş fikirleri kabul edilmektedir. Online başvurular sonrasında eğitimler, mentorlukler ve proje kurgu destekleri ile olgunlaştırılan iş fikirleri, TÜBİTAK tarafından sağlanacak 200.000 TL hibe ile şirketleşme şansı elde edeceklerdir.

BİGG Nedir?

TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 200.000 TL sermaye desteği ile şirketleşebilirsiniz. BİGG, girişimcilerin başarılı bir girişime dönüşme potansiyeli olan iş fikirleri için iş planı hazırlama desteği verir. Seçilen iş fikirleri ankaBİGG tarafından sağlanacak olan; eğitim, bilimsel ve sektörel mentörlük, prototip atölyesi ve ön kuluçka merkezi imkanlarından yararlanabilir. 

Desteklenen Alanlar Nelerdir?

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme:
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Sağlık ve İyi yaşam: İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar
Ve diğerleri

BİGG Gider Destek Kalemleri Nelerdir?

  • Personel Giderleri

  • Malzeme ve Sarf Giderleri

  • Seyahat Giderleri

  • Danışmanlık ve Hizmet Alımı Giderleri

  • Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Kimler Başvurabilir?

• Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,
• Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
• Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;

*Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

*Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

ankaBİGG programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://bigg.ankaratto.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

#TÜBİTAK #TÜBİTAKBİGG #ankaBİGG #teknolojiodaklişfikri #hibedesteği #sürdürülebilir #tarım #beslenme #sağlık #iyiyaşam #toptanmanavcom #toptanmanav